Keila
Keila oreli restaureerimine oli meie töökoja kõige esimene töö. Enne seda olin teinud töid FIE-na. Kuid kuna Keila lepingumaht oli selle aja kohta väga suur ca 160 000 kr siis moodustasin OÜ. Keila kiriku orel on algselt valmistatud E.F.Walckeri töökojas Saksamaal. See on teadaolevalt esimene, tõstepõhjaga mehhaaniline orel väljaspool Saksamaad. Valmis ta algselt 1842 ja asetses lõunarõdul oli I manuaali ja pedaaliga. Huvitav on ka see, et saksakeelne nimetus selisele tuulepõhja tüübile on “kegellade”, samuti on Keila saksakeelne nimetus Kegel.


A.Terkmann muutis algse mehhaanilise oreli pneumaatiliseks ja lisas teise
manuaali, I man. ühe ja pedaali kolm registrit. Orel paikneb praegu läänerõdul.
Dispositsioon:

I man (Walckeri tuulepõhjad)

Bordun 16'

Principal 8' (Walckeri)

Quntaten 8'

Gedackt 8' (Walckeri)

Octav 4' (Walckeri)

Rohrflöte 4' (Walckeri)

Cornet 4x (Walckeri Mixtur 3x)

II man

Lieb.Gedackt 16'

Gamba 8' (Walckeri)

Lieb.Gedackt 8'

Fl. Amabile 8

Aeoline 8'

Spitzflöte 8'

Qunte 2 2/3'

Ped.

Principalbass 16'

Violon 16' (Walckeri)

Subbass 16' (Walckeri)

Gedacktbass 16'

Principal 8' (Walckeri)

Gedackt 8'


Koplid

II-I

I-Ped

II-Ped

Superokt. I

Manualkoppel I

Piano

Forte

Tutti

I vabakombinatsioon

Rull ja II paisukapp

man C-f3

Ped C-d1 (Walkeril C-c1)