2021 aasta jaanuaris valmis Kristel Aeru koduorel.
Oreli planeerimine algas 2018 aastal. Esmalt sai kokku lepitud oreli suurus ja dispositsioon. Vaja oli leida tasakaal ruumi mahu, oreli registrite arvu ja mänguvõimaluste vahel.
Lõpuks valmis koduorel mis pakub häid harjutusvõimalusi ja millega on võimalik anda ka kodukontserte.
Oreli on kaks manuaali (c-g3) ja pedaal (C-f1)
8 registrit

I man.
Gedackt 8'
Principal 4'
Oktav 2'

II man. paisukapis
Rohrflöte 8'
Hohflöte 4'
Regal 8'

Ped.
Subbass 16'
Gedackt 8'

Koplid.
II-I
I-P
II-P