Montaaž


Aastate jooksul oleme paigaldanud ka mitmeid välismaalt saabunud oreleid Eesti kirikutesse ja muusikaõppeasutustesse.


-- Paigaldasime Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse kaks harjutusorelit Helsingi Sibelius Akadeemiast


Tartu Salemi kiriku oreli paigaldamine


-- Tartu Salemi kiriku oreli paigaldamine-- Kambja kiriku orel, mille kokku panime, saabus Rootsist
-- Panime kokku Jõhvi Mihkli kiriku altarioreli. Ehitasime sellele ka prospekti, kuna algne pidi Rootsi jääma.
-- Saksamaalt saabunud altarioreli paigaldamine Tartu Jaani Kirikusse.

                                                                                 


-- 2008. aasta algul tõime Rootsist väikese oreli Jõgeva kirikusse


 

-- 2008-2009 aastal uuendasime Tallinna Püha Vaimu kiriku kajaoreli. Ehitasime uue orelikapi ja paigaldasime kaasaegse elektroonilise juhtimisseadme mille abil saab seda pilli mängida nii peaoreli mängupuldi 4 manuaalilt kui ka altaris olevalt mängupuldilt.


 

-- 2011. aastal Paigaldasime Helme koguduse palvemajja saksamaalt pärit oreli


2012 aastal tõime Friisimaalt, Husumist oreli Narva Mihkli kirikusse.Oreli laadimine käru peale.


Orel Narva kirikus.2015 aastal valmis Mustvee oreli ümberehitus. Orel oli algselt ehitatud Joutjärve kirikusse Soomes 1962 aastal
Gebrüder Jemlich poolt. Orelil oli 27 registrit ja III manuaali. Kuna tal oli väga keerukas mängutraktuur ja liiga suur I man. tuulepõhi esines seal sageli tehnilisi probleeme, samuti oli tegu tüüpilise uusbarokse kõlaga kus kandvaid registreid oli väga vähe.

Ümberehituse käigus muutsime täielikult kogu traktuuri, oreli kapi ja täiendasime kõlalist koosseisu. I manuaalile ehitasime uued tuulepõhjad
.
Oreli dispositsioon muutus kandvamaks. 

I Hw.

1.Bordun 16'

2.Principal 8'

3.Gamba 8'

4.Rohrflöte 8'

5.Octave 4'

6.Spitzflöte 4'

7.Nassat 3'

8.Octave 2'

9.Mixtur 4f

10.Trompete 8'


II Bw.

11.Gedackt 8'

12.Principal 4'

13.Blockflöte  4'

14.Gemshorn 2'

15.Zimbel 1'

16.Krummhorn 8'

17.Tremolo


Pedal

18.Subbass 16'

29.Octavbass 16'

20.Principal 8'

21.Gedackt 8'

22.Octave 4'

23. Mixture 3f 

24. Posaune 16'


II/I

I/P

II/P


Uued registrid
Orel pärast ümberehitust Mustvees 2015.

Algne Jemlichi dispositsioon

I RP

Gedackt 8'

Prinzipal 4'

Blockflöte 4'

Gemshorn 2'

Sesquialter 2f

Sharf 2f

Krummhorn 8'


Tremolo


II HW

Prinzipal 8'

Rohrflöte 8'

Oktave 4'

Spitzflöte 4'

Oktave 2'

Mixtur 5f

Trompete 8'


III BW

Holzgedackt 8'

Rohrflöte 4'

Prinzipal 2'

Quinte 1 1/3'

Zimbel 1f

Regal 16'


Tremolo


P

Subbass 16'

Prinzipal 8'

Gedackt 8'

Octave 4'

Mixtur 3f

Fagott 16'

Clarine 4'


I/II;III/II;I/P; II/P; III/P.