EMTA harjutusorel

Orel Eesti Muusika ja Teatriakadeemiasse valmis 1999 aastal.

Oreli tellis orelikateedri õppejõud A.Uibo, kes soovis, et me valmitaksime 6 kuuga 2 manuaali ja rippuva pedaaliga oreli. Muud üksikasjad saime ise otsustada.

Instrumendi valmimist rahastas Eesti Kultuurkapital 150 000 krooniga.

Oreli valmitamisel lähtusime sellest, et võimalikult väheste vahenditega valmistada selline instrument, mille mängutunnetus sarnaneks võimalikult suure oreli omaga.Dispositsioon:

I Man

Gedackt 8'

II Man

Flöte 4'

koppel II -I

Rippuv pedaal

Registrid pidevalt ühendatud

Orel on küljelt mängitav, rippuva traktuuriga

Küljed avatud, näha läbi traktuuriliistude vileread.