ValgaValga oreli restaureerimine algas 1998 a. juulis. Sealne organist Jüri Goltsov, tänu kellele on Valga orel restaureeritud, oli alul väga pessimistlik kuna oreli restaureerimiseks vaja minevad summad olid selles ajas kohalikus mõistes lootusetult suured. Kuna aga tema tahe oli suur, ja inimeste hulk kes uskusid, et see orel saab millalgi korda, kasvas pidevalt. Siis sai ka orel aastate jooksul restaureeritud. Viimasena annetas puuduva summa pedaalvilede restaureerimiseks Saksa saatkond.

Töödes osales ka Martti Pothan koos Timo Salosega kes restaureerisid prospektviled ja intoneerisid need.

Orel on restaureeritud võimalikult algsel kujul. Instrumendi originaalsus on üle 90%.

Teise manuaali sõrmelaua taha on saksa keeles meister kirjutatud: "See seminarijuhataja Jānis Cimze ja kreisiarsti dr.Ulmanni algatatud Weissenfelsi sealse orelimeistri Friedrich Ladegasti ehitatud orel on seatud juulis 1867 meistri enda poolt üles, antud 4.augustil kiriku eestseisusele ja Valga linna raele üle ning pühitsetud 6.augustil. Tollane pastor oli Piers Otto, organist Heinrich Sihle. Samal ajal on seesama meister seadnud üles orelid Burtniekis ja Mātišis."

Oreli lõõtsa seest tuli remondi käigus ka välja kiri oreliehitajate nimedega, kes seda Valgas paigaldamas käisid.
Kirja eestikeelne tekst oleks järgmine:

See orel on ehitatud 1867 aastal oreliehitaja Friedrich Ladegasti poolt Weissenfelsist Preisimaal kaasabilistega


G.Schmerwitz E.Diersch

B.Landmann K.Bernecker

E.Hellmud K.Meier

Hahnisch Friedrich

Steinbock G.Geyer

Thieme Löber

Kranzen Stiezska h üüdnimega

Pietsch
Valga Peetri-Luke kiriku oreli on valmistanud 1867 a. suur saksa orelimeister Friedrich Ladegast.

Orel on mehhaanilise mängutraktuuriga, I manuaal redelvõllauaga ja II manuaal ja pedaal radiaalselt paigutatud vinklitega. Mõlemad manuaalid paiknevad samal tuulepõhjal, I man. C-Cis poolel II man. kromaatiliselt. Pedaal on eraldi oreli tagaosas ja allpool.

I manuaal


Bordon16´

Principal 8´

Doppelflöte 8´

Gamba8´

Principal 4´

Rohrflöte4´

Qunte 2 2/3´

Octtave 2´

Cornett 3x

Mixture 4x


II manuaal


Lieblich Gedackt 8´

Viola d´amour 8´

Flauto traverso 8´

Salicional 8´

Flauto amabile 4´

Waldflöte 2´

Pedaal

Subbass 16´

Violon 16´

Bassflöte 8´

Cello 8´

Posaune 16´.


Manuaalkoppel

Pedalkoppel


Orelil on kiillõõts (I man) ja ühe voldiga magasinlõõts (pedaal) toitelõõtsaks on kahesuunaline kastlõõts.